Ecologische campus in Winnipeg, Canada

(28/11/2011)


Voor de lokale Red River Collega Campus ontwierpen Corbett Architects uit Winnipeg, Canada, een duurzaam concept voor een nieuw educatief centrum op een brownfield-site.

"Groene" architectuur met historische waarde

Red River College Campus is een voortuistrevend onderwijscentrum voor multimedia, handel en informatica. Het project werd ontwikkeld op een brownfield-site. De campus is het grootste project dat voldoet aan de Canadese C-2000 standaarden voor duurzame ontwikkeling en doet beter dan de CBIP-standaard voorschrijft. Dit betekent onder andere een energie-efficiëntie die 47% beter is dan voorgeschreven in de Model National Energy Code of Canada for Buildings. Dit werd bereikt dankzij verschillende maatregelen zoals gascondensatieketels met hoog rendement, beglazing met spectrale filtering, fotovoltaïsche panelen met een opbrengst van 12,8 kW die geïntegreerd zijn in de zuidelijke vliesgevel, en een ver doorgedreven toetreding van natuurlijk licht.

www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660