DUURZAAM BOUWEN MET VECTORWORKS

Gebouwen zijn in Europa verantwoordelijk voor 40 procent van alle CO2-uitstoot. Binnen Europa is er concensus dat deze uitstoot tegen 2020 met minstens 20% moet dalen. 

Voor de bouwwereld betekent dit onder andere dat woon- en werkgebouwen energiezuiniger moeten worden. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in de Europese Unie in de 'nearly zero emission'-categorie vallen. Ze mogen dus niet méér energie verbruiken dan ze zelf opwekken. Voor nieuwe overheidsgebouwen gaat die regel zelfs al vanaf 2018 in. Ook voor gerenoveerde gebouwen moet het energieverbruik drastisch naar beneden. Dit is een belangrijke uitdaging voor architecten.

Vectorworks Architectuur & Interieur ondersteunt zijn gebruikers zeer doelbewust bij deze zoektocht. Zo kunnen architecten met behulp van de in Vectorworks geïntegreerde database en de ingebouwde rekenbladen alle relevante gebouwinformatie opvragen en narekenen, zoals bijvoorbeeld de lichttoetreding of de verluchting. U kunt ook verschillende zonneposities simuleren, wat architecten toelaat om nauwkeurig te controleren welke invloed de gebouwgeometrie heeft op de omgeving.

Indien nodig kan je het Vectorworksmodel ook aan gespecialiseerde berekeningen onderwerpen, door het model via de IFC-standaard uit te wisselen met externe analyseprogramma's. Op die manier krijg je een breed scala aan mogelijkheden - van een energieverliesberekening over een simulatie van de verschillende bouwfasen tot materiaaloptimalisatie bij de uitvoering.

In dit verband is de Vectorworksgebaseerde ThermoRender van de Japanse Vectorworks-distributeur A&A het vermelden meer dan waard. Het speciaal op de klimaatwijziging toegespitste ThermoRender is een simulatie- en analysetool voor de nauwkeurige berekening van de warmtebalans van gebouwen, van energieverbruik tot CO2-uitstoot. Deze software wordt sinds 2007 door het Japanse architectuurinstituut aangeraden.

Ontdek op de projectpagina hoe je met Vectorworks duurzame projecten kan realiseren.
www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660