BIM voor stedenbouw en landschap - Lezing
Op de Dag van de Openbare Ruimte bundelen het advies- en ontwerpbureau IMOSS en Design Express hun kennis tot een toekomstgerichte lezing voor stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. De opname van 'BIM voor stedenbouw en landschap: de brug tussen ontwerp en data' is nu online beschikbaar.

IMOSS is een voorloper inzake inzet van digitale hulpmiddelen in het ontwerpproces. In al hun projecten wordt gewerkt met een 'digitaal locatiedossier', waarin zowel externe gegevens als ontwerpdata worden opgeslagen. Samen met het ingenieursbureau RPS werd deze werkwijze verder ontwikkeld tot een volwaardig Gebieds Informatie Model (GIM), ook wel BIM-gebiedsontwikkeling of Site Information Model (SIM) genoemd. De gedachte achter deze werkmethode is dat alle beschikbare informatie bij elkaar wordt gebracht in een digitale ontwerpomgeving, waarin complexe integrale vraagstukken kunnen worden opgelost. De toepassing in (stedelijke) gebiedsontwikkeling, waarin IMOSS voornamelijk actief is, spitst zich toe op planoptimalisatie en stroomlijning van het ontwerpproces. Omgevingsdata zoals terreinmetingen, bodemgegevens, ondergrondse infrastructuur, milieutechnische belemmeringen, GIS-data en juridisch-planologische data worden gecombineerd met ontwerpdata. Daarbij wordt een input/output-model gehanteerd met relevante gegevens als ruimtegebruik, bouwprogramma, woningdichtheid, waterbalans en parkeerbalans als output. Deze gegevens worden ingezet t.b.v. planoptimalisatie. Alternatieven kunnen makkelijk tegen elkaar worden afgewogen. Volgens dezelfde methode wordt op inrichtingsniveau meer gedetailleerde informatie uit het systeem gehaald: kostenramingen, uitvoeringsbestekken, een grondbalans of een hoeveelhedenstaat. Dat alles wordt in een dynamische koppeling met het ontwerp gebruikt: zodra het ontwerp wordt aangepast, wordt alle data 'met een druk op de knop' geactualiseerd.

Landschapsarchitect Martin Leroy van Design Express toont hoe vlot een alles-in-een-model in Vectorworks tot stand komt en vervolgens omgezet wordt naar bruikbare data. Creëer heldere plannen in 2D. Teken beplantingsplannen en zet ze moeiteloos om naar beplantingslijsten. Modelleer in 3D en haal er vervolgens relevante data als oppervlaktes, volumes en waterdoorlaatbaarheid uit. En last but not least: overtuig je klanten door krachtige visualisaties in 2D en 3D.

www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660